Het wonderjaar 1958

het wonderjaar 1958 - uitnodiging V4

30 augustus première van mijn eerste vertelvoorstelling het wonderjaar 1958. Een voorstelling bestaande uit, voor een deel zelf geschreven, verhalen die elk worden afgesloten met een mooi lied. In de Oude Bakkerij in de Gildstraat in Utrecht, begeleidt op de piano door Sabine van der Heyden.

Lees verder